top of page

Personvernerklæring

Hva vi samler inn og hvorfor

RemovAid AS kontrollerer prosesser (som tilbakemelding og klage) som kan samle inn personopplysninger. Disse dataene kan være sensitive (f.eks. helsedata), som definert i EUs generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR). Vi samler inn disse dataene for å forbedre sikkerheten og ytelsen til produktene og tjenestene våre. Vi selger ikke dataene dine og har ikke til hensikt å overføre dem utenfor EU.

Vennligst les nøye vår personvernerklæring nedenfor. Ved å fortsette å bruke RemovAids prosesser og tjenester betyr det at du som registrert samtykker til RemovAids personvernerklæring.

For informasjon om vår bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt, se vår separate Retningslinjer for informasjonskapsler.

a. Identitet og kontaktinformasjon

For å kommunisere og svare på dine henvendelser kan vi kreve e-postadressen din. Vi gir deg også muligheten til å legge til navn, tittel og firma, men vi ser vanligvis ikke på eller får tilgang til denne informasjonen. Vi vil aldri selge dine personlige data til tredjeparter, og vi vil heller ikke bruke navnet ditt i markedsføringserklæringer uten din tillatelse.

b. Informasjon knyttet til bruken av produktet

Når det er nødvendig og for etterforskningsformål, kan vi be om mer informasjon om hvilke produkter som har blitt brukt, hvordan de har blitt brukt og av hvem.

c. Frivillig korrespondanse

Når du skriver til oss med et spørsmål eller for å be om hjelp, beholder vi den korrespondansen, inkludert e-postadressen, slik at vi har en historikk med tidligere korrespondanser å referere til hvis du tar kontakt i fremtiden.

 

Når vi deler informasjonen din

De eneste gangene vi deler informasjonen din er når det kreves i henhold til gjeldende lov. Hvis de aktuelle rettshåndhevelsesmyndighetene har den nødvendige kjennelse, straffestevning eller rettskjennelse som krever at vi deler data, må vi rette oss etter dette. Og med mindre vi er juridisk forhindret fra det, vil vi alltid informere deg når slike forespørsler kommer.

 

Hvordan vi sikrer dataene dine

Data du deler med oss lastes opp til vårt elektroniske kvalitetsstyringssystem ved å bruke Egnytes nettplattform. Dokumenter lagres i n+2 (med n+3-alternativ) RAID 6-lagring over to SAS 70-kompatible datasentre (3 kopier vedlikeholdes til enhver tid). Egnyte oppnår ende-til-ende-sikkerhet med rollebasert delegering og muligheten til å angi beskyttelse på hvert trinn i arbeidsflyten for samarbeid: bruker, innhold, enhet, transport og lagring. Oppbevaringsvarighetene er definert i RemovAids dokumentprosedyrer. RemovAid har også implementert organisatoriske sikkerhetstiltak internt.

 

For mer informasjon om vår QMS-sikkerhet, kan du kontakte oss på support@removaid.com.

 

Dine rettigheter med hensyn til informasjonen din

Hos RemovAid bruker vi de samme datarettighetene til alle registrerte, uavhengig av hvor de befinner seg. Disse rettighetene inkluderer:

  • Rett til å vite. Du har rett til å vite hvilke personopplysninger som samles inn, brukes, deles eller selges. Vi skisserer både kategoriene og spesifikke databiter vi samler inn, samt hvordan de brukes, i denne personvernerklæringen.

  • Rett til innsyn. Dette inkluderer din rett til tilgang til personopplysningene vi samler inn om deg, og din rett til å få informasjon om deling, lagring, sikkerhet og behandling av denne informasjonen.

  • Rett til korrigering. Du har rett til å be om retting av dine personopplysninger.

  • Rett til sletting / "Å bli glemt". Dette er din rett til å be, med forbehold om visse begrensninger i henhold til gjeldende lov, om at din personlige informasjon blir slettet fra vår besittelse og, i forlengelse, alle våre tjenesteleverandører.

  • Rett til å klage. Du har rett til å klage angående vår håndtering av dine personopplysninger til riktig tilsynsmyndighet. For å identifisere din spesifikke myndighet eller finne ut mer om denne rettigheten, bør EU-personer gå til https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  • Rett til å begrense behandling. Dette er din rett til å be om begrensning av hvordan og hvorfor personopplysningene dine brukes eller behandles, inkludert å velge bort salg av personopplysninger. (Igjen: vi har aldri og vil aldri selge dine personlige data).

  • Rett til å protestere. Du har rett til, i visse situasjoner, å protestere mot hvordan eller hvorfor personopplysningene dine behandles.

  • Rett til portabilitet. Du har rett til å motta personopplysningene vi har om deg og rett til å overføre dem til en annen part.

  • Rett til å ikke være underlagt automatisk beslutningstaking. Du har rett til å protestere og forhindre at enhver avgjørelse som kan ha en juridisk eller tilsvarende betydelig effekt på deg, blir tatt utelukkende basert på automatiserte prosesser. Denne retten er begrenset, men hvis avgjørelsen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og oss, er den tillatt i henhold til gjeldende lov, eller er basert på ditt uttrykkelige samtykke. RemovAid bruker ikke automatisk beslutningstaking.

 

Disse rettighetene kan utøves ved å kontakte oss på support@removaid.com. Du kan også kontakte oss hvis du har spørsmål om å utøve disse rettighetene eller trenger hjelp.

Endringer og spørsmål

Vi kan oppdatere denne policyen etter behov for å overholde relevante forskrifter og gjenspeile ny praksis. Hver gang vi gjør en vesentlig endring i denne policyen, vil vi kunngjøre den på https://www.removaid.com/.

 

Har du spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne personvernreglene, dine data eller dine rettigheter med hensyn til informasjonen din? Ta kontakt ved å sende oss en e-post på support@removaid.com.

Screenshot 2023-04-03 at 17.23.08.png

Pardeep Kaur

Personvernombud i RemovAid AS

Screenshot 2023-04-03 at 17.23.16.png

Kristin Sandereid

administrerende direktør

bottom of page