top of page
Grunnlegger med ugandiske jordmødre og sykepleiere

Designet for å forbedre kvinners helsevalg og reproduktiv helse

RemovAids opprinnelse begynte med Dr. Marte Bratlie, en norsk lege som ikke var fornøyd med metoden for fjerning av p-staver mens hun jobbet på Sex og samfunn, Norges største ungdomssenter for seksuell og reproduktiv helse. 

Dr. Bratlie syntes innsetting av p-staver var enkelt, men hun slet med fjerningsprosessen, som var manuell og tidkrevende. Da hun snakket med sine mer erfarne kolleger på jakt etter råd, ble hun overrasket over å finne ut at de delte hennes erfaringer. 

Ett år etter at Dr. Bratlie først startet med p-stav innsetting og fjerning, ble en implantatinnsettingsenhet utgitt av implantatprodusenten, noe som gjorde innsettingen enda enklere. Men det kom ikke noe tilsvarende verktøy for å gjøre fjerningen enklere. 

Tilfeldigvis kom Dr. Bratlie over en artikkel som beskrev hvordan den norske statsministeren på den tiden var direkte involvert i Implant Access Program (IAP), en samling offentlige og private organisasjoner som samarbeider om å gjøre p-staver tilgjengelig for kvinner i noen av verdens mest ressurssvake land. Hun fikk i stand et møte med beslutningstakere i programmet for å diskutere dette viktige initiativet som kunne ha en positiv innvirkning på millioner av kvinner. 

Under møtet undersøkte Dr. Bratlie hvordan IAP planla å tilnærme seg fjerning av p-stavene, gitt volumet av p-staver som skal settes inn og vanskeligheten med den nåværende manuelle prosedyren. Hun ble fortalt at fjerning ville bli løst gjennom oppgavedeling. Med andre ord planla IAP å stole på å lære mindre kvalifiserte helsearbeidere å fjerne implantater ved å bruke den gjeldende manuelle metoden. 

Dr. Bratlie visste at fjerningsprosedyren, som den var, ville være vanskelig å delegere til mindre kvalifiserte helsearbeiderne. Uten noen klar løsning i sikte og et udekket behov for kvinner, satte Dr. Bratlie i gang å utvikle en enhet for implantatfjerning – og sendte inn en første tegning til en patentadvokat akkurat da IAP ble etablert. 

Med finansiering fra Bill og Melinda Gates Foundation og Norges forskningsråd i 2013 begynte Dr. Bratlie og et lite team å forske på og utvikle RemovAid™. Da designet var etablert, begynte planene for en klinisk undersøkelse i Uganda, hvor enheten ble satt i hendene på dyktige sykepleiere og jordmødre i Kampala. 

Den kliniske undersøkelsen, et samarbeid mellom Karolinska Institutet, FHI360, Makerere University i Kampala, og RemovAid, ble fullført i 2020. Enheten presterte godt og fikk gode tilbakemeldinger av helsepersonell som brukte den. 

 

Takket være Dr. Bratlies fremsyn og engasjementet til teamet hennes, gir RemovAid™ nå en sårt tiltrengt løsning for kvinner og helsepersonell når det gjelder å takle noen av de store utfordringene i helsevesenet. 

bottom of page